> rapportage

Rapportage

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed, mits niet bovenmatig.

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag
Giften worden slechts verstrekt aan instellingen met rechtspersoonlijkheid, waarbij aanvragen vanuit de Doopsgezinde broederschap de voorkeur hebben (zie de statuten van de stichting). De aanvragen om financiele hulp dienen terdege onderbouwd te zijn en te voldoen aan de doelstelling van onze stichting.

In 2019 heeft de stichting in het kader van haar doelstelling onder andere projecten ondersteund zoals jeugd en jongerenwerk in verschillende Doopsgezinde gemeenten, aanschaf duofiets, aanschaffen van zandbak en speelgoed, aanschaf rolstoelbus, ondersteunen dagbestedingsproject, wijkmusicalproject en het ondersteunen van paralympische atleten voor hun deelname aan de Paralympische Spelen van Tokyo 2020.


Verkorte staat van baten en lasten over 2018 - 2019:

 

2018

2019

Inkomsten uit vermogen   

€ 451.235

€  382.311

Overige lasten

€   57.745

€  60.244

Giften

€ 348.792

€ 407.351Verkort beleidsplan
Het beleid van de stichting is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. Dit doet de stichting door het verstrekken van subsidies aan projecten die invulling geven aan de genoemde doelstelling.
De Doopsgezinde Stichting Dowilvo is een stichting zonder winstoogmerk. 
Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.
De stichting is een vermogensfonds en werft derhalve geen gelden.
Voor het beloningsbeleid van de Doopsgezinde Stichting Dowilvo, zie hierboven.

Onkosten die zijn gemaakt in het kader van uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De administratie van de stichting wordt gevoerd door het bestuur en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door InsingerGilissen private bankers.

 
Meer informatie
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezinde Stichting Dowilvo. RSIN: 805815909