> aanvraag

Aanvraag

Aanvragen digitaal via het secretariaat:


info@dowilvo.nl

 

Inclusief het doel, concreet bedrag, bij welke fondsen u ook een aanvraag heeft gedaan, eventueel ontvangen offerte(s), IBANnummer, statuten, KvK stukken, Anbi stukken, zie hier onder.

Medio februari, juni en oktober 2022 komt het Bestuur weer bij elkaar.

Dit betekent dat de eerste dag van de maand voor de vergadering de laatste dag is om een aanvraag in te dienen.

Dus 1 januari, 1 mei en 1 september 2022.

Aanvragen die later worden ingediend zullen meegenomen worden naar de volgende vergadering.

Richtlijnen voor aanvraag: zie doelstelling.

Richtlijnen voor uitsluiting:

 • Projecten met een commercieel karakter.
 • Projecten waarvoor een beroep op een wettelijke voorziening of zorgverzekering kan worden gedaan.
 • Te grote organisatie met veel overhead.
 • Kleinschalige woonvormen voor jeugd met een beperking.
 • Samenstelling bestuur: familie of een echtpaar, direct of indirect persoonlijk belang.
 • Scholieren uitwisselingen.
 • Vakantiekampen.
 • Studentencongressen.
 • Bijdragen ten behoeve van fondswerving, fondsvorming, of vermogensopbouw.
 • Overheidsinstellingen.
 • Verzoeken om individuele steun.
 • Deskundigheidsbevordering van betaalde medewerkers.
 • Kosten gericht op ledenwerving.
 • Exploitatiekosten.
 • Projecten die reeds van start zijn gegaan.
 
Meer informatie
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezinde Stichting Dowilvo. RSIN: 805815909